Thông tin liên lạc

BAN TỔ CHỨC

Ms. Nguyễn Đoàn Phương Nguyên 

Trưởng Ban Tổ Chức

 Tel: 0909 170 402

Mr. Nguyễn Minh Quân

Trưởng Ban Tổ Chức

 Tel: 0937 578 061

Ms. Bồ Lê Anh Thư 

Thủ Quỹ

 Tel: 0907 023 679 

Mr. Đặng Thế Khang 

Nắm chính Bắn cung

 Tel: 0845 020 106

Mr. Nguyễn Nam Vương

Nắm chính Bóng đá

 Tel: 0908 790 969

Mr. Biện Thiên Phú 

Nắm chính Bóng rổ

 Tel: 0908 965 225 

Ms. Võ Ngọc Thảo Nhi

Nắm chính Cầu lông

 Tel: 0834 564 565

Mr. Đỗ Quốc Huy

Nắm chính Cờ vua & Cờ tướng

 Tel: 0934 845 554

Ms. Hồ Nguyễn Minh Tuệ

Nắm chính Điền kinh

 Tel: 0918 969 199

Ms. Trần Nhật Hạ

Nắm chính Kéo co 

 Tel: 0902 626 823

Ban Phong trào Đoàn Viện ISB – ISB Event Team

AdDress

17 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Email

event@isb.edu.vn

Contact

Ms. Nguyễn Đoàn Phương Nguyên

0909 170 402 (Chủ nhiệm ISB Event Team) 

Ms. Bồ Lê Anh Thư

0907 023 679 (Trưởng ban Sự kiện) 

Ms. Lê Thảo Như

0394 422 786 (Trưởng ban Đối ngoại)

 

Ms. Trần Thị Nhị Hà

0971 410 327 (Trưởng ban Truyền thông) 

Ms. Nguyễn Bình Phương Nhi

0776 891 287 (Trưởng ban Nhân sự)

 

ISB Games 2022 RE:START

design by Vuong Nguyen

 Copyright © 2022 ISB Event Team